พระพุทธคีรี

ผลงานปั้น :  พระพุทธคีรี
ขนาด      :  หน้าตัก ๙ เมตร ความสูงรวมฐานบัว ๑๖ เมตร
วัสดุ        : ปูนปั้น
สถานที่    : วนอุทยานภูพระ ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
ผู้จัดทำ    : ร้านอโยธยาประติมากรรม