พระพิฆเนศสี่กร

ชื่อผลงาน : พระพิฆเนศสี่กร

ขนาด      :  ความสูง ๑.๕๐ เมตร

สถานที่ส่งมอบ : ศูนย์ภาวนาจิต อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ผู้ดำเนินงาน : ร้านอโยธยาประติมากรรม