รูปปั้นพระพิฆเนศ

ชื่อผลงาน : รูปปั้นพระพิฆเนศ

ขนาด      : สูง ๒.๕๐ เมตร 

วัสดุ        :  ปูนซีเมนต์

สถานที่ส่งมอบ : มันดาวี รีสอร์ท อ่าวนาง จังหวัดกระบี่

ผลงาน  :  ร้านอโยธยาประติมากรรม