รูปปั้นรัชกาลที่6

ชื่อผลงาน :  รูปปั้นรัชกาลที่6

ขนาด      : ความสูง ๒ เมตร

วัสดุ        :  ปูนปั้น

สถานที่ส่งมอบ : จ.หนองบัวลำภู

ผลงาน    :    ร้านอโยธยาประติมากรรม