รูปปั้นสโนไวท์กับคนแคระทั้งเจ็ด

ชื่อผลงาน  :  รูปปั้นสโนไวท์กับคนแคระทั้งเจ็ด

วัสดุ         :  ปูนซีเมนต์  ลงสีตามจริงเพื่อความสดใส

สถานที่ส่งมอบ  :  โรงเรียนเซนโยเซฟ บางนา กรุงเทพมหานคร