พระพุทธลีลา มหาศิริ

พระพุทธลีลา มหาศิริ 

ผลงานที่วัดซองแมว อำเภอ บรบือ จังหวัด มหาสารคาม