พระนอน

พระนอน ความยาว 20 เมตร 

ผลงาน วัดเขาลังพัฒนา จ.ลพบุรี