รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม

รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม ผลงานวัดคลองพน

ต.คลองพน อ.คลองค่อม จ.กระบี่