พระพิฆเนศ

พระพิฆเนศ จะนำไปประดิษฐาน ณ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 

อยู่ในระหว่างการทำสีและตกแต่ง